Disclaimer

Contact

Wanneer geldt de disclaimer?

De disclaimer geldt als je de website www.financieelmakelaar.nl bezoekt.

Van wie is de website?

B&R Advies BV is eigenaar van de website. Het domeinnaam www.financieelmakelaar.nl een handelsnaam om de diesten van B&R Advies BV online te presenteren. De volledige naam en het adres van het hoofdkantoor van B&R Advies BV zijn:

B&R Advies BV
Prins Hendriklaan 2
2281 EB Rijswijk

Wat is nog meer belangrijk?

Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan. Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Financiële Markten op www.afm.nl.

B&R Advies BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27279485. Het BTW-nummer van B&R Advies BV is: NL814783380.B.01.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

Geen advies: Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor je persoonlijke situatie is geschreven. We geven je op de website daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid als je alleen op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als je wel persoonlijk advies wilt, dan helpen wij je graag. Wees welkom!

Bereikbaarheid website: We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Fouten op de website: We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Auteursrechten: Alle informatie op de website is van B&R Advies BV. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo’s. Zonder toestemming van B&R Advies BV mag je de informatie op de website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Websites van anderen: Soms verwijzen wij naar een andere website , bijvoorbeeld via een hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland: De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Wijzigingen: We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.

Disclaimer e-mailverkeer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. B&R Advies BV staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan B&R Advies BV. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij B&R Advies BV. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.

Hoe gaat B&R Advies om met mijn gegevens en hoe worden gegevens beveiligd?

B&R Advies BV is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens. Jaarlijks vindt er een audit plaats waarbij ook de gegevensverwerking door een externe professionele partij wordt beoordeeld. Deze audit wordt door sommige geldverstrekkers waarmee wij samenwerken ook verplicht gesteld. Verder is voor B&R Advies medewerkers een VOG verplicht.

Nadat geuploade documenten in ons CRM-systeem zijn opgeslagen, kunnen deze nadat er een verzoek is tot het aanvragen van een financieel product worden gedeeld met geldverstrekkers, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere productaanbieders. De geüploade documenten worden via HDN gedeeld met geldverstrekkers. HDN is momenteel in Nederland de norm voor gegevensuitwisseling voor vrijwel alle geldverstrekkers.

Mag B&R Advies BV mijn persoonsgegevens verwijderen?

In artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Als de betrokkene hierom vraagt én als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dient de organisatie de gegevens te verwijderen. B&R Advies BV kan persoonsgegevens niet verwijderen zolang er een lopend (financieel) product in beheer is waarbij de betrokkene een rol speelt zoals schuldenaar, schuldeiser, verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde. Wij zullen pas overgaan tot het verwijderen van gegevens als er een andere partij is aangewezen die het beheer van lopende producten overneemt. Wij bewaren de gegevens dan tot 5 jaar na het moment van overdragen van de gegevens en kunnen deze daarna op verzoek verwijderen. Voorwaarde voor het verwijderen van persoonsgegevens als er een concreet financieel product is geadviseerd (en er dus sprake is van advies in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht), is dat er een verklaring getekend wordt waarin je afziet van elke aansprakelijkheids- of schadeclaim jegens B&R Advies BV.